Digitální dorozumívací systém

Dorozumívací systémy slouží a sloužily ke komunikaci mezi byty a vstupní branou.

Když návštěva přijde k vstupním dveřím do bytového domu, vyzváněním příslušného bytu se ohlásí a v případě, že jsou vítáni, jsou vpuštěni na dálku dovnitř.

Většina bytových domů má analogové (zastaralé) dorozumívací zařízení v nevyhovujícím stavu, kdy komunikace funguje pouze s omezením, resp. častokrát vůbec. Je to způsobeno vysokým věkem zařízení, kdy část domácích telefonů je ve špatným stavu a snižuje napětí v systému. Dalo by se říct, že několik telefonů ovlivňuje komunikaci celého systému. Toto je nevýhoda analogového systému.
Po vyzvonění bytu bývá pak nevítaná návštěva na dálku vpuštěna bez ověření totožnosti. Stačí, když ten, kdo se chce dostat dovnitř zazvoní na větší počet zvonků. Vždy se najde nějaký “dobrák”, kdo dotyčnému umožní vstup.
Kvůli nevýhodám analogového systému vznikl nový digitální dorozumívací systém DDS, který má mnoho výhod oproti předchůdci.

Vyhody DDS