EMZ Elektromagnetické zámky

Patří mezi klíčové části vstupního systému, protože představují prvotní zábranu vstupu nepovolané osoby a zároveň poskytují mnohé výhody pro bezpečný únik osob v případě nouzové situace na únikové cestě.

Při častém a nežádoucím výpadku elektrického proudu, napájení EMZ je možné zajistit pomocí zálohových zdrojů. Tyto jsou schopny dodávat potřebnou elektrickou energii cca. 11,5 hodin (doba pro zálohování 1 dveří s 2 nainstalovaným EMZ.

Spotreba EMZ za jden rok

Dveřní lišta - MADLO

Je to dveřní lišta s madlem a elektromagnety, která nabízí moderní technologii pro magnetické uzamykání. Zabezpečovací síla jednoho zámku je v takovém případě až 400kg.
Slouží pro povrchovou montáž EMZ na nové dveře, které nebyly předpřipravené od výroby na tento systém bez vážného zásahu do komor dveří.