PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

kontaktní / bezkontaktní

Přístupové systémy s identifikací vstupujících

Přístupovým systémem DEK (dotykový elektronický klíč – iButton) nebo BES (bezdotykový systém – RFID MIFARE) se zabezpečují vchodové, případně i další dveře v bytovém domě (zádveří, vstup na schodiště) před vstupem neoprávněných osob. V některých domech se zajišťují tímto systémem i výtahy a popelnice.

Kontrola používání výtahů

po nainstalování mohou používat výtah pouze osoby vlastnící identifikátor. Pomáhá to snížit neefektivní investice na jejich opravu, znemožňuje jejich používání neoprávněným osobám (vandalům), případně i neplatičům.
Omezení užívání výtahu má za následek eliminování znečišťování výtahu, předcházení páchání trestných činů ve výtahu, kontrola užívání výtahu, snížení nákladů na provoz výtahu (úspora el. energie, nižší opotřebení, nižší náklady za opravy)
V případě že po vstupu zjistíme jeho poškození, tak tento stav nahlásíme pomocí vandal tlačítka a získáme tak indicii o problémové osobě.

Zabezpečení společných prostor nebo sklepu

systémem SALTO - použitím jednoho čipu

podmínkou je zakoupení bezkontaktního systému s technologií MIFARE

Zabezpečení kontejnerového stání přístupovým systémem

Kontejnerové stání ve městech dělají častokrát vrásky na čele vlastníkům bytů.

Ne jen nepořádek a zápach, ale i pokuty kvůli ukládání nadrozměrného odpadu (častokrát cizími lidmi) jsou důvodem k uzamčení stání.

Firmy zajišťující odvoz odpadu jsou příznivě nakloněny uzamčení stání i když odemykání a následné zamykání jejich stojí zvýšené úsilí.

Firma RYS přišla před lety s nápadem, aby se na zajištění kontejnerových stání používal stejný identifikátor, který se používá i pro vstup do bytového domu.

Popelářem se tím umožnilo vlastnit pouze jeden identifikátor, kterým se dostanou do všech stání. Stačí, aby se identifikátor přidal do databáze toho kterého stání.
Takto se předešlo i problémům se zalomeným klíčem v zámku, resp. zmrznutím mechanických částí “FABky” v zimních měsících.

Programování

lokální – PC (pověřený obyvatel bytového domu)
vzdálené - GSM, internet (externí společnost)

Elektronické poštovní schránky

Otevíraní čipem od vchodových dverí...otevre se Vám jenom Vaše schránka.